ที่วัตสัน การทำความดีคือพลังบวกที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตให้เจริญงอกงาม เราจึงมุ่งมั่นทำภารกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยืนเคียงข้างผู้หญิงทั่วโลกในวันสตรีสากล การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านแคมเปญการกุศลต่างๆ เป็นต้น


85% ของลูกค้าเราเป็นผู้หญิง ภารกิจหนึ่งที่สำคัญจึงเป็นการช่วยสานต่ออาชีพ และมอบการสนับสนุนให้กับพวกเธอด้วยสินค้าและบริการต่างๆ โดยเป้าหมายสูงสุดของเรา คือ ส่งเสริมให้พวกเธอกล้าที่จะฝัน และเผยศักยภาพที่เต็มเปี่ยมในตัวเองออกมาให้โลกได้รับรู้ ด้วยความมั่นใจและมาดมั่นในแบบที่เธอเป็น… You Are What You Believe

จากผลสำรวจ “ความเชื่อมั่นของผู้หญิง” จาก 6 ตลาดทั่วเอเชีย พบว่า ผู้หญิงเกือบครึ่งขาดความมั่นใจในตนเองทั้งบทบาทในที่ทำงานและในครอบครัว โดยผู้หญิงในฮ่องกงมีระดับความเชื่อมั่นในตนเองต่ำที่สุด รองลงมาคือ ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีนแผ่นดินใหญ่

ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (95%) เห็นด้วยว่า ผู้หญิงมักประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน แต่เมื่อพูดถึงบทบาทในครอบครัวแล้ว 76% มองว่า มันเป็นเป็นเรื่องที่ยากกว่าสำหรับพวกเธอ โดยทั่วไป 26% ยังคาดหวังว่า ผู้หญิงควรมีบทบาทอยู่เฉพาะในครอบครัวและบ้านมากกว่า

Girls Support Girls

Date

Time