กิจกรรม VICHY LIFTACTIV Lucky draw at Watsons

เงื่อนไข และรายละเอียดกิจกรรม


ของรางวัล

รางวัลที่ 1 : จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 999 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 19,980 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ใน 1 รางวัลประกอบไปด้วย

1. สิทธิ์ร่วมงาน VICHY LIFTACTIV EXCLUSIVE WORKSHOP กับ #JIMMYSEA และเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Workshop กับ Jimmy-Sea ภายในงานจำนวน 1 สิทธิ์

2. สิทธิ์ร่วมถ่ายภาพกับ Jimmy-Sea แบบ 2:1 และรับภาพถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นสด Jimmy-Sea จำนวน 1 สิทธิ์

รางวัลที่ 2 : จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 900 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ใน 1 รางวัล คือ สิทธิ์ในการรับของ Exclusive จาก Jimmy-Sea และโปสการ์ดพร้อมลายเซ็น Jimmy-Sea จำนวน 1 สิทธิ์

 

รวมของรางวัลทั้งสิ้น 50 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 46,980 บาท (สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เลขที่อนุญาต: 104/2567

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปีบริบูรณ์ โดยเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่ม LIFTACTIV ชิ้นใดก็ได้ที่ร่วมรายการจากร้านวัตสันทุกสาขาในประเทศไทย, และ/หรือวัตสันออนไลน์ (https://www.watsons.co.th),  และ/หรือ Watsons Official Store ในแอพพลิเคชั่น Shopee และ/หรือ Lazada ดังนี้

1.     วิชี่ ลิฟแอคทีฟ บีทรี เซรั่ม ดาร์คสปอต แอนด์ ริงเคิล 30 มล. (รหัสสินค้าวัตสัน: 298069 /Barcode: 3337875734905) และ/หรือ

2.     วิชี่ ลิฟแอคทีฟ วิตามินซี ไบร์ทเทนนิ่ง เซรั่ม 20 มล. (รหัสสินค้าวัตสัน: 299835 /Barcode: 3337875796583)

3.     วิชี่ ลิฟแอคทีฟ เรตินอล สเปเชียลลิสต์ ดีป ริงเคิลส์ เซรั่ม 30 มล. ลดริ้วรอยร่องลึก (รหัสสินค้าวัตสัน: 303094 /Barcode: 3337875821636)

4.     วิชี่ ลิฟแอคทีฟ เซรั่ม เฮช.เอ. อิพิเดอร์มิก ฟิลเลอร์ 30 มล. (รหัสสินค้าวัตสัน: 293395 /Barcode: 3337875719209)

5.     วิชี่ ลิฟแอคทีฟ สเปเชียลลิส เดย์ ครีม 50 มล. (รหัสสินค้าวัตสัน: 305348 /Barcode: 3337875607254)

6.     วิชี่ ลิฟแอคทีฟ สเปเชียลลิส ไนท์ ครีม 50 มล. (รหัสสินค้าวัตสัน: 306469 /Barcode: 3337875722520)

7.     วิชี่ ลิฟแอคทีฟ บีทรี แอนตี้-ดาร์ค สปอต เดย์ ครีม SPF50 50 มล. (รหัสสินค้าวัตสัน: 307112 /Barcode: 3337875832724)

8.     วิชี่ ลิฟแอคทีฟ บีทรี แอนตี้-ดาร์ค สปอต เรตินอล ไนท์ ครีม 50 มล. (รหัสสินค้าวัตสัน: 311304 /Barcode: 3337875873086)

 

สำหรับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่ม LIFTACTIV ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และสนใจเข้าร่วมกิจกรรม การแบ่งประเภทสิทธิร่วมลุ้นรับรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรม จะแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับที่ 1. Tier Exclusive เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อผลิตภัณฑ์ที่กำหนด โดยมียอดขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วและไม่รวมค่าจัดส่งกรณีสั่งซื้อช่องทางออนไลน์) จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่ 1

ระดับที่ 2. Tier Happy เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อผลิตภัณฑ์ที่กำหนด ในยอดขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วและไม่รวมค่าจัดส่งกรณีสั่งซื้อช่องทางออนไลน์) จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่ 2


ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนตัว กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถ่ายภาพใบเสร็จรับเงิน (ต้องถ่ายเห็นเต็มใบ) และ/หรือ คำสั่งซื้อจากออนไลน์ (ในภาพต้องเห็นรายละเอียดรายการสินค้า วันที่สั่งซื้อสินค้า และหมายเลขคำสั่งซื้อ บนใบเสร็จหรือหมายเลขคำสั่งออนไลน์ที่ชัดเจน) พร้อมอัพโหลดใบเสร็จ หรือหลักฐานอื่นใด ตามที่กำหนดผ่านช่องทางลงทะเบียน ที่ประกาศผ่านช่องทาง VICHY OFFICIAL FACEBOOK PAGE หรือคลิก https://watsonsonline.store/klp9

เพื่อรับ 1 สิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัลตามระดับที่กำหนดไว้ข้างต้น (1 ใบเสร็จลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง) และต้องเก็บใบเสร็จหรือหลักฐานหมายเลขคำสั่งซื้อไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลจนกว่ากิจกรรมเสร็จสิ้น โดยกรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน (ชื่อ-นามสกุล จะต้องถูกต้องตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องถูกต้องตรงตาม Passport ของผู้รับรางวัลเท่านั้น) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ วันที่ในใบเสร็จต้องเป็นวันที่ที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น โดยหากมีในการลงทะเบียนหลายครั้ง ทางระบบจะไม่ทำการรวมมูลค่าสุทธิให้

ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ


กำหนดในการร่วมกิจกรรม


เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. บริษัทฯจะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่ใบเสร็จของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ณ เลขที่ 16/15 หมู่ 4 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567เวลา 11.00 น. ซึ่งจะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีตัวจริง และรายชื่อสำรอง ตามลำดับและประกาศผลในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ผ่านทางช่องทาง VICHY OFFICIAL FACEBOOK PAGE

3. เมื่อจับรางวัล และประกาศผลเรียบร้อยแล้ว บริษัท ฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป โดยจะเริ่มทำการติดต่อผู้โชค ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป หากไม่สามารถติดต่อได้ จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)

4. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ภายใน 5 วันทำการหลังประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี เพื่อยืนยันตัวตน และหากไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือสิทธิ์ให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองตามลำดับถัดไป โดยผู้โชคดีที่ได้รางวัลจะต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนมาที่หน้างานจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมงานได้ ได้แก่

1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือ Passport ตัวจริง (กรณีเป็นคนต่างชาติ)

2. ใบเสร็จตัวจริง หรือใบกำกับภาษี หรือหลักฐานหมายเลขคำสั่งซื้อ

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ภายใน 5 วันทำการหลังประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีเพื่อยืนยันตัวตน และบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลภายใน 7 วันทำการหลังประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือสิทธิ์ให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองตามลำดับถัดไป

6. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือขอคืนเงิน จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยทันที คำสั่งซื้อสินค้าจะต้องเป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ คือ ไม่มีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายหลัง มีการชำระเงินเรียบร้อย คำสั่งซื้อที่ทำการยกเลิกภายหลังถือเป็นโมฆะ และไม่อนุญาตให้ทำการจ่ายเงินแบบ cash on delivery หรือ การเก็บเงินปลายทาง

7. ใบเสร็จที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต้องเห็นรายละเอียดสินค้า และราคาสินค้าชัดเจน โดยไม่รวมถึงสินค้าอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้

8. กรณีผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

9. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ VICHY OFFICIAL FACEBOOK PAGE

10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเลขที่ใบเสร็จที่สามารถยืนยันการซื้อสินค้าเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ระงับมอบของรางวัลหรือเรียกคืนของรางวัลในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้รับรางวัลรายใดรายหนึ่งมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และสงวนสิทธิ์ให้ 1 บัญชีที่ลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ได้รับ 1 รางวัลตลอดรายการ

11. ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี รวมถึงหมายเลขคำสั่งซื้อจากออนไลน์ สามารถใช้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 คำสั่งซื้อ ต่อ 1 ครั้ง และไม่สามารถส่งซ้ำได้อีก หากพบว่ามีการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมซ้ำ บริษัทฯ จะพิจารณาให้สิทธิ์ตามข้อมูลเฉพาะในวันที่มีการกรอกข้อมูลมาครั้งแรกเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถลงทะเบียนใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีหรือคำสั่งซื้อได้หลายใบ

12. บริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม สงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

13. ผู้ร่วมกิจกรรมที่สละสิทธิ์ หรือได้ถือว่าสละสิทธิ์ หรือถูกตัดสิทธิ์ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ข้างต้น หรือไม่มายืนยันสิทธิ์ตามที่บริษัทกำหนด ไม่อาจใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ เพื่อการชดเชยในมูลค่าของของรางวัล

14. รางวัลไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ในทุกกรณี

15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง

16. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการส่งข้อความที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้ร่วมรายการและ/หรือระบบโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม

17. การเข้าร่วมรายการนี้ บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม ยินดีที่จะให้บริษัทฯ ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทาง SMS และสื่ออื่นๆ ได้ในภายหลัง และถือว่าเป็นการให้ความยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ข้อมูลอื่นใด รวมถึงการปรากฏตัวในงานต่างๆ การถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่และโฆษณาบนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ และ/หรือสื่ออื่นๆ โดยภาพถ่ายต่างๆ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ สำหรับรายการกิจกรรมนี้เท่านั้น

18. พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

19. หากเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

20. ในวันจัดกิจกรรมผู้โชคดีที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือ ในการเตรียมและแสดงผลการตรวจคัดกรอง เพื่อหาเชื้อ Covid – 19 เบื้องต้นด้วยวิธี Rapid Antigen Test ที่เป็นผลลบ (Negative) ให้กับเจ้าหน้าที่หน้างาน ก่อนเข้าสถานที่จัดกิจกรรม  

21. การร่วมกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมรายการได้ทำความเข้าใจรายละเอียด ยอมรับเงื่อนไข และปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

22. ข้อมูลส่วนตัวจากผู้ร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯได้รับ จะถูกนำไปใช้เพื่อประกอบเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลข้างต้นเท่านั้น ทางบริษัทเซ็นทรัล วัตสัน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

23. ทางแบรนด์ Vichy ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกฎกติกา และกำหนดการตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

24. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมนี้

25. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและนำชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ในการประกาศผล และรายละเอียดอื่นใดเพื่อใช้ประกอบในการลงทะเบียนและจัดส่งของรางวัล

26. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน เป็นไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นไปเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมรายการไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมรายการดังกล่าว ย่อมส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการติดต่อท่านได้ และอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์การได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้

27. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ร่วมกิจกรรมรวมถึงภาพถ่ายของผู้ร่วมกิจกรรม ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดของบริษัทฯ ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

28. ทางบริษัทเซ็นทรัล วัตสัน ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด