กิจกรรม A Sunny Day with Srichand

เงื่อนไข และรายละเอียดกิจกรรม

1. สะสมยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มกันแดดของศรีจันทร์สูตรใด ขนาดใดก็ได้ (นับยอดเฉพาะผลิตภัณฑ์กันแดดเท่านั้น) ผ่านทางร้าน Watsons และ Watsons Online ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 - 23 มิถุนายน 2567 

*ปิดนับยอดสุดท้ายเวลา 23.59 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2567

** ใบเสร็จคำสั่งซื้อจะต้องมีเฉพาะรายการสินค้าของศรีจันทร์เท่านั้น อ้างอิงจากยอดรวมสั่งซื้อสินค้ากลุ่มกันแดดหลังหักส่วนลดและไม่รวมค่าจัดส่ง

2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “A Sunny Day with SRICHAND” SRICHAND x FORCEBOOK ผ่านทาง GOOGLE FORM ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 - 23 มิถุนายน 2567 โดยบริษัทจะมีการ UPDATE ลําดับยอดการซื้อในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ในช่องทาง Facebook Srichand  บริษัทฯ จะตัดสินรางวัลในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00น. ณ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 50 ซอยพระรามเก้า 53 ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00น. ในช่องทาง Facebook Srichand

3. ผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดจำนวน 20 ท่านจะได้รับสิทธิ์ดังนี้

-ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม EXCLUSIVE MEETING กับ ฟอสบุ๊ค ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 (ที่นั่งเรียงตามอันดับยอดการสั่งซื้อ)

สิทธิ์ที่ได้รับภายในงาน

  - เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษกับฟอสบุค ภายในงาน 

  - สิทธิ์ถ่ายภาพเดี่ยวร่วมกับฟอสบุ๊ค 

  - รับของที่ระลึกจากทาง SRICHAND

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่าน Google Form (https://watsonsonline.store/uklu)โดยอัพโหลดใบเสร็จ/สำเนาคำสั่งซื้อ ที่สามารถมองเห็นรายการและยอดซื้อได้อย่างชัดเจน (ใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล) โดยข้อมูลจะประกอบไปด้วย หลักฐานใบเสร็จ ต้องถ่ายหรือบันทึกภายหน้าจอใบเสร็จ ให้เห็นข้อมูลครบถ้วน ชื่อร้านค้า รายการสินค้า ยอดรวม วันที่ซื้อสินค้า และ เลขที่ใบเสร็จ

5.  ผู้เข้าร่วม 1 ท่าน สามารถอัพโหลดใบเสร็จ/สำเนาคำสั่งซื้อ ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ ให้ครบถ้วน

6. ใบเสร็จ/สำเนาคำสั่งซื้อที่อัพโหลดแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาอัพโหลดซ้ำได้อีก โดยใบเสร็จ/สำเนาคำสั่งซื้อห้ามมีรอยลบ รอยแก้ไข หรือขีดฆ่าแทน หากตรวจสอบพบว่าใบเสร็จ/สำเนาคำสั่งซื้อใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

บริษัทถือว่าใบเสร็จเหล่านั้นเป็นโมฆะและตัดสิทธิ์นำมาคำนวณยอดซื้อ และขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะใบเสร็จ/คำสั่งซื้อที่ถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งหมดเท่านั้น

7. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ ขายต่อ เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ 

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

9. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 20 ท่าน

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงตัวตนยืนยันสิทธิ พร้อมหลักฐานใบเสร็จ และบัตรประจำตัวประชาชน ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี ผ่าน Facebook: SRICHAND ศรีจันทร์ เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และบริษัทจะมอบรางวัลดังกล่าวให้ผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองถัดไป โดยจะต้องส่งรายละเอียดข้อมูล ดังนี้:

-ชื่อ นามสกุล

-ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

-เบอร์โทร และอีเมล์ติดต่อ

-สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

10. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที

11. พนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ เอเจนซี่ ตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม และคณะกรรมการดําเนินรายการไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรมครั้งนี้

12. การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเผยแพร่ ข้อมูล (“การประมวลผล”) เช่น ภาพถ่าย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Email และข้อมูลอื่นซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทได้รับผ่านกิจกรรมนี้ เพื่อใช้ในการประกาศรางวัล มอบรางวัล ประชาสัมพันธ์ หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเท่านั้น โดยการประมวลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว https://srichand.co.th/th/privacy-policy/privacy-notice-for-customers-business-partners-and-visitors) 

โดยถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการดังกล่าวนี้

***กิจกรรมนี้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับเงื่อนไข วิธีการการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย จึงสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับบริษัทในครั้งนี้***

 

หมายเหตุ: 

- การกรอกรายละเอียดในแต่ละครั้งต้องกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ให้เหมือนกันทุกครั้ง

- การนับยอดสินค้าจะนับเฉพาะสินค้ากลุ่มกันแดดของแบรนด์ศรีจันทร์เท่านั้น

- ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์,ขายต่อ,เลือกหรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ และไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทฯชดเชยส่วนต่างของมูลค่าที่เกิดขึ้น

***การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อนำไปประกาศผลรางวัล และประชาสัมพันธ์โครงการเท่านั้น และบริษัทเซ็นทรัล วัตสัน ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลแต่อย่างใด