กิจกรรม MAYBELLINE SHOW ME PINK LOVE LIVE (BECKY TOP SPENDER)

#REBECCAXPINKMIXLIVE

เงื่อนไข และรายละเอียดกิจกรรม

รางวัล จำนวน 20 รางวัล

รางวัลสิทธิ์ที่นั่ง จำนวน 1 ที่นั่ง โซน Exclusive ในงาน MAYBELLINE SHOW ME PINK LOVE LIVE ของแบรนด์เมย์เบลลีน โดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. – 13:00 น. ที่วัตสันสตูดิโอชั้น3 (ลิโด้ มูลค่า 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) 20 รางวัลรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม MAYBELLINE SHOW ME PINK LOVE LIVE

ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าที่มีการลงทะเบียน ยอดสะสมการซื้อสินค้าจากร้านวัตสันทุกสาขาในประเทศไทย และ/หรือทางวัตสันออนไลน์ (https://www.watsons.co.th) ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากเมย์เบลลีน โดยเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์ลิป รุ่นเมย์เบลลีนซุปเปอร์สเตย์ลิป (ซุปเปอร์สเตย์ แมท อิ้งค์ หรือ ซุปเปอร์ สเตย์ ไวนิล อิ้งค์) อย่างน้อย 1 แท่ง ต่อ 1 ใบเสร็จ โดยในใบเสร็จ สามารถซื้อสินค้า

อื่น ๆ ได้ แต่จะนับยอดสุทธิเฉพาะสินค้าของแบรนด์เมย์เบลลีนเท่านั้น (ยอดสุทธิ ราคาหลังหักส่วนลด และไม่รวมค่าจัดส่งกรณีสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์)

·ผู้ที่ซื้อสินค้าต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR CODE ผ่านช่องทาง Maybelline Thailand Facebook (https://www.facebook.com/maybellinethailand), Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH), Watsons Thailand Facebook (https://www.facebook.com/watsonsthailand), Watsons Thailand Twitter (@WatsonsThailand) เพื่อเข้าสู่ Microsite (https://watsonsonline.store/72wu) เริ่มลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2567 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวบนแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดหลักฐานภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ คำสั่งซื้อออนไลน์ เพื่อรับ 1 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ชื่อนามสกุลต้องถูกต้องตามบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

·ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอดสะสมใบเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดสูงสุด 20 ท่านแรก

·ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสะสมยอดซื้อได้มากกว่า 1 ใบเสร็จ โดยในทุก ๆ ใบเสร็จจำเป็นจะต้องมีสินค้าเมย์เบลลีนตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

·การซื้อสินค้าที่กำหนดและสะสมยอดเพื่อร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2567 ไปจนถึง เวลา 17.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2567 (นับเฉพาะใบเสร็จที่ระบุเวลาซื้อในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนด)

·ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

·กรณีมีคำสั่งซื้อสินค้าผ่านใน วัตสันออนไลน์ จะต้องเป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ ไม่มีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กล่าวคือมีการชำระเงินเรียบร้อยและสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงลูกค้า คำสั่งซื้อที่ทำการยกเลิกภายหลังถือเป็นโมฆะ

·ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามกติกาการร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมกิจกรรมม่ครบไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯจะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

กำหนดในการร่วมกิจกรรม

วันลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567  เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 17.00 น.

วันประมวลผลรางวัล: วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานที่ตั้งของบริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด (ตัวแทนของแบรนด์เมย์เบลลีน บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด)

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล: วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น. ทาง Maybelline Thailand Facebook (https://www.facebook.com/maybellinethailand) และ Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH)

วันงาน MAYBELLINE SHOW ME PINK LOVE LIVE: วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. – 13.00 น.


เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบยอดซื้อสะสมของ ผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอดสะสมใบเสร็จสูงสุด 20 ท่านแรก ผ่านทาง เว็บไซต์ https://maybellinethcampaign.com ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. และบริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทาง Maybelline Thailand Facebook (https://www.facebook.com/maybellinethailand) และ Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น.

2. เมื่อประมวลผลรางวัลและประกาศผลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ตามเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป โดยจะเริ่มทำการติดต่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. หากไม่สามารถติดต่อได้ จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงยอดสะสมใบเสร็จ)

3. สงวนสิทธิ์ ผู้ได้รับรางวัลแต่ละ ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น (1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล)

4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน ที่จุดลงทะเบียนหน้างานภายในเวลา 10.00 น. - 11.30 น. ของวันงานและขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จการซื้อที่ได้รับรางวัล โดยเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนมาที่หน้างาน คือได้แก่ 1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และ 2. ใบเสร็จตัวจริง หรือใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมงานได้ โดยผังที่นั่งลอรีอัลจะเป็นผู้กำหนด โดยกรณีผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนข้างต้นได้ และเกิดข้อพิพาทขึ้นคำตัดสินของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือขอคืนเงิน จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยทันที

6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Maybelline Thailand Facebook(https://www.facebook.com/maybellinethailand)และ Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH)

7. พนักงานของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัว หรือบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับรางวัลได้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

10. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมรายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการรวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมนี้

11. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย)จำกัด มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและนำ

ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ในการประกาศผลและรายละเอียดอื่นใดเพื่อใช้ประกอบในการลงทะเบียนและจัดส่งของรางวัล

12. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องถือสัญชาติไทย สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางวัตสันออนไลน์ จำเป็นต้องมีที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

13. กรณีผู้ได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

14. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกฎกติกา และกำหนดการตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือขอคืนเงินภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมโดยทันที

16. ผู้ร่วมกิจกรรมที่สละสิทธิ์ หรือได้ถือว่าสละสิทธิ์ หรือถูกตัดสิทธิ์ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ข้างต้น หรือไม่มายืนยันสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด ไม่อาจใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ เพื่อการชดเชยในมูลค่าของของรางวัล

17. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน เป็นไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นไปเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมรายการไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมรายการดังกล่าว ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการติดต่อท่านได้ และอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์การได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้

18. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ฯ นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดของบริษัทฯ ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

19. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปประกาศผลรางวัลเท่านั้น และทางบริษัทเซ็นทรัล วัตสัน ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลแต่อย่างใด

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. และบริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทาง Maybelline Thailand Facebook (https://www.facebook.com/maybellinethailand) และ Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น.

2. เมื่อประมวลผลรางวัลและประกาศผลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ตามเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป โดยจะเริ่มทำการติดต่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. หากไม่สามารถติดต่อได้ จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงยอดสะสมใบเสร็จ)

3. สงวนสิทธิ์ ผู้ได้รับรางวัลแต่ละ ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น (1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล)

4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน ที่จุดลงทะเบียนหน้างานภายในเวลา 10.00 น. - 11.30 น. ของวันงานและขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จการซื้อที่ได้รับรางวัล โดยเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนมาที่หน้างาน คือได้แก่ 1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และ 2. ใบเสร็จตัวจริง หรือใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมงานได้ โดยผังที่นั่งลอรีอัลจะเป็นผู้กำหนด โดยกรณีผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนข้างต้นได้ และเกิดข้อพิพาทขึ้นคำตัดสินของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือขอคืนเงิน จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยทันที

6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Maybelline Thailand Facebook(https://www.facebook.com/maybellinethailand)และ Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH)

7. พนักงานของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัว หรือบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับรางวัลได้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

10. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมรายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการรวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมนี้

11. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย)จำกัด มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและนำ

ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ในการประกาศผลและรายละเอียดอื่นใดเพื่อใช้ประกอบในการลงทะเบียนและจัดส่งของรางวัล

12. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องถือสัญชาติไทย สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางวัตสันออนไลน์ จำเป็นต้องมีที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

13. กรณีผู้ได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

14. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกฎกติกา และกำหนดการตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือขอคืนเงินภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมโดยทันที

16. ผู้ร่วมกิจกรรมที่สละสิทธิ์ หรือได้ถือว่าสละสิทธิ์ หรือถูกตัดสิทธิ์ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ข้างต้น หรือไม่มายืนยันสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด ไม่อาจใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ เพื่อการชดเชยในมูลค่าของของรางวัล

17. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน เป็นไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นไปเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมรายการไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมรายการดังกล่าว ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการติดต่อท่านได้ และอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์การได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้

18. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ฯ นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดของบริษัทฯ ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

19. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปประกาศผลรางวัลเท่านั้น และทางบริษัทเซ็นทรัล วัตสัน ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลแต่อย่างใด