กิจกรรม LOREAL PARIS HYA PAJAMA PARTY with GEMINI

เงื่อนไข และรายละเอียดกิจกรรม

1. เมื่อซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ในไลน์ Revitalift Hyaluronic Acid Oil Control ใดๆ ครบ 799 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัล สิทธิพิเศษหากเป็นสมาชิกวัตสัน คลับ จะได้รับ 2 สิทธิ์ (ยอดสุทธิ ราคาหลังหักส่วนลด และไม่รวมค่าจัดส่งกรณีสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์) ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการซื้อสินค้า       

2.เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ในไลน์ Revitalift Hyaluronic Acid Oil Control ใดๆ ครบ 1,099 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จจะได้รับ 2 สิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัล สิทธิพิเศษหากเป็นสมาชิกวัตสัน คลับ จะได้รับ 4 สิทธิ์ (ยอดสุทธิ ราคาหลังหักส่วนลด และไม่รวมค่าจัดส่งกรณีสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์) ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการซื้อสินค้า       

3. ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่กำหนดจากร้านวัตสัน (สาขาใดก็ได้) และ/หรือทางวัตสันออนไลน์ (https://www.watsons.co.th) โดยทำการซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่ เวลา 00.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 จนถึง เวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 

4. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR CODE ที่ประกาศผ่านช่องทาง L’Oreal Paris Thailand Facebook (www.facebook.com/lorealparisthailand) และ L’Oreal Paris TH Twitter (@LOrealParisTH) เพื่อเข้าสู่ Microsite หรือคลิก https://watsonsonline.store/ryc4 โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่ โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่ 00.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 จนถึง เวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องอัพโหลดใบเสร็จ และกรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน

5.กรณีเป็นคำสั่งซื้อสินค้าในช่องทางวัตสันออนไลน์ จะต้องเป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ ไม่มีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กล่าวคือมีการชำระเงินเรียบร้อยและสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงลูกค้า คำสั่งซื้อที่ทำการยกเลิกภายหลังถือเป็นโมฆะ

6.ยอดในใบเสร็จ ต้องเป็นใบเสร็จที่มียอดสุทธิมากกว่าหรือเท่ากับ 799 บาท (ไม่นับรวมค่าจัดส่ง และยอดจะนับจากสินค้าของ L’Oreal Paris Hyaluronic Acid Oil Control เท่านั้น) หากมีส่วนลด ยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดแล้ว จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 799 บาท

7.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามกติกาการร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมกิจกรรมไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใด ๆ  ก็ตาม ให้ถือว่าสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯจะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ


💚ของรางวัล

จำนวนทั้งสิ้น 40 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 999 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,960 บาท(สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ใน 1 รางวัลประกอบไปด้วย

1. สิทธิ์เข้าร่วมงาน LOREAL PARIS HYA PAJAMA PARTY with GEMINI จำนวน 1 สิทธิ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 19.00 น. ถึง เวลา 20.30น.

2. ของที่ระลึก พร้อมลายเซ็น GEMINI ในงาน LOREAL PARIS HYA PAJAMA PARTY with GEMINI จำนวน 1 ชิ้น

3. รูปถ่าย 5:1 กับ GEMINI โดยกล้องของทีมงานเท่านั้น จำนวน 1 รูป

 

💚กำหนดในการร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

- ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 จนถึง เวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 

วันจับรางวัล

- 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น.

วันประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล

- 5 มิถุนายน เวลา 18.00 ผ่านทาง L’Oreal Paris Thailand Facebook (www.facebook.com/lorealparisthailand) และ L’Oreal Paris TH Twitter (@LOrealParisTH)


💚เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด (ตัวแทนจัดการกิจกรรมชิงรางวัลของแบรนด์ L’Oreal Paris ) จะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล อีเมล และเลขที่ใบเสร็จ ของผู้ร่วมรายการ ลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

2. บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด (ตัวแทนจัดการกิจกรรมชิงรางวัลของแบรนด์ L’Oreal Paris ) จะทำการจับรางวัล ณ เลขที่ 54/53 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัล ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น.

3. บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทาง L’Oreal Paris Thailand Facebook (www.facebook.com/lorealparisthailand) และ L’Oreal Paris TH Twitter (@LOrealParisTH) วันที่ 5 มิถุนายน เวลา 18.00 น.

4. เมื่อจับรางวัลและประกาศผลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนไว้ ในการเข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล โดยจะเริ่มทำการติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่วันที่ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 -6 มิถุนายน 2567 เวลา 22.00น. เพื่อให้ยืนยันสิทธิ์ หากไม่สามารถติดต่อได้ จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล) ผู้เร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จการซื้อสินค้าไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ซึ่งวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น โดย 1 ใบเสร็จสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง ต้องมีสินค้าและมูลค่าตรงตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ไม่สามารถรวมยอดซื้อจากหลายใบเสร็จได้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนมาที่หน้างาน ได้แก่ 1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport (กรณีเป็นคนต่างชาติ) และ 2. ใบเสร็จตัวจริง หรือใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมงานได้ 

5. กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

6. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถซื้อสินค้าและลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้หลายสิทธิ์ แต่ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

7.  ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือขอคืนเงินภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยทันที

8. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  L’Oreal Paris Thailand Facebook (www.facebook.com/lorealparisthailand)  และ L’Oreal Paris TH Twitter (@LOrealParisTH)

9. พนักงานของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัว หรือบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

10. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้

11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล ไม่ยืนยันตัวตน หรือสิทธิ์ในเวลากำหนด หรือไม่สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับรางวัลได้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

12. บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อาคารพาร์คสีลม 1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

13. ผู้ร่วมกิจกรรมที่สละสิทธิ์หรือได้ถือว่าสละสิทธิถูกตัดสิทธิ์ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ข้างต้น หรือไม่มายืนยันสิทธิ์ตามที่บริษัทกำหนด ไม่อาจใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ เพื่อการชดเชยในมูลค่าของของรางวัล

14. หากเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

15. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมนี้

16. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและนำชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ในการประกาศผล และรายละเอียดอื่นใดเพื่อใช้ประกอบในการลงทะเบียนและจัดส่งของรางวัล

17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องถือสัญชาติไทย สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางวัตสันออนไลน์  จำเป็นต้องมีที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

18. ทางแบรนด์ ลอรีอัล ปารีส ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกฎกติกา และกำหนดการตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน เป็นไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นไปเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมรายการไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมรายการดังกล่าว ย่อมส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการติดต่อท่านได้ และอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์การได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้

20. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ร่วมกิจกรรมรวมถึงภาพถ่ายของผู้ร่วมกิจกรรม ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดของบริษัทฯ ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น